Accare Kinder en Jeugdpsychiatrie versterkt samenwerking UMCG

umcg-12Het UMCG en Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie versterken hun bestaande samenwerking op het gebied van de psychiatrie, in het bijzonder op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. Hiervoor ondertekenden de organisaties hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

De organisaties streven naar de aanstelling van twee hoogleraren kinder- en jeugdpsychiatrie met als aandachtsgebied ontwikkelingsstoornissen respectievelijk affectieve stoornissen, en een promovendus op de onderzoekslijn angst/depressie. Het gemeenschappelijk onderzoeksthema in het kader van Healthy Ageing is levenslooppsychiatrie voor kinderen, adolescenten en volwassenen.

Daarnaast willen UMCG en Accare de wederzijdse dienstverlening op het gebied van zorg aan kinderen met gecombineerde somatische en psychiatrische problematiek en op het terrein van medisch-ondersteunende diensten vastleggen. In voorbereiding is gecombineerde nieuwbouw op het UMCG-terrein, waarbij ook de patiëntenzorg van beide organisaties dichterbij elkaar zal worden gebracht.

De samenwerking tussen UMCG en Accare vindt vooral plaats tussen het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG en het Universitair Centrum van Accare. Tot de privatisering in 1991 was het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een afdeling van het toenmalige Academisch Ziekenhuis Groningen. Sinds 2001 maakt het UCKJP als divisie deel uit van Accare. Deze divisie van Accare biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongeren met (vaak ernstige) psychische problemen en omvat poliklinieken (Groningen, Drachten en Leeuwarden), een kinderkliniek, een jeugdkliniek en een consultendienst.

Psychiatrie is een van de speerpunten van het UMCG. Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG biedt patiënten uit de stad Groningen en omgeving een totaalpakket aan psychiatrische zorg; van basiszorg tot aan de meest gespecialiseerde behandelingen voor complexe psychiatrische problemen, en zorgprogramma’s op het gebied van angst en dwang, ontwikkelings- en stemmingsstoornissen, psychosen en ouderenpsychiatrie.

Accare is de gespecialiseerde instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland met ca. 15 vestigingen in de vier noordelijke provincies en ca. 12.500 kinderen in behandeling.

Bron: UMCG
Foto: Siebrand Wiegman

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *