De bewegende stad

Plantsoen loop-1686Openbare ruimte in Groningen die stadjers meer uitnodigt om te bewegen. Met dat doel presenteert het college van B&W de nota “De bewegende Stad”. Groningen zet in op het zichtbaarder en bereikbaarder maken van sportvoorzieningen, waarbij sport en spel meer onderdeel uitmaken van de openbare ruimte. Ook onderzoekt Groningen de mogelijkheden om diverse plekken voor ouderen en mensen met een beperking aantrekkelijk te maken op het gebied van sport en recreatie. Op deze wijze wil de gemeente de komende jaren zo veel mogelijk stadjers in beweging krijgen en plezier laten beleven aan sport en bewegen.

In 2014 start de gemeente met een inventarisatie van alle speelplekken in de stad. Aan de hand van deze inventarisatie ontstaat een plan van aanpak rondom de aanleg van nieuwe uitdagende speelplekken en de vervanging van bestaande speelplekken. Ook wil Groningen meer samenwerken met het bedrijfsleven als het gaat om het sportiever inrichten van de openbare ruimte op en rondom industrieterreinen in stad.

Wethouder sport Dig Istha: “Bewegen en sporten zijn van essentieel belang voor het individu, maar ook voor de samenleving. De sportschool en de racefiets zijn prima maar iedereen moet ook prettig en sportief kunnen bewegen in de openbare ruimte. Dan sport je iedere dag zonder je er bewust van te zijn. We moeten er in Groningen dan wel voor zorgen dat de openbare ruimte daarop is ingericht”.

Het stimuleren van beweging in de openbare ruimte is één van de onderdelen van het driepuntenplan van de sport. Hierbij concentreert de gemeente zich tot aan de gemeenteraads- verkiezingen van maart 2014 ook op het sportaccommodatiebeleid en de ondersteuning van sportverenigingen in stad. 

Thema’s
“Groningen: de bewegende stad” houdt in dat de gemeente de komende jaren werkt aan diverse sportieve thema’s. Groene, toegankelijke en beweegvriendelijker schoolpleinen zorgen er bijvoorbeeld voor dat kinderen meer worden uitgedaagd om te bewegen en te ontdekken. Hierbij betrekt de gemeente de wensen van kinderen en scholen zelf, en faciliteert de gemeente nieuwe inrichtingsideeën met materialen of geld.

Groningen wil dat de sportparken zowel in de ochtend, middag en avond optimaal worden gebruikt door alle stadjers. Daarbij vergroot de gemeente de bereikbaarheid en het gebruik van deze voorzieningen door goede afspraken te maken met buurtbewoners, omliggende scholen en bedrijven. Ook denkt de gemeente aan het aanleggen van fiets-en en wandelpaden als onderdeel van de groene ruimte van sportparken. Bij de herinrichting van Sportpark Corpus Den Hoorn houdt de gemeente al rekening met het gewenste, meer openbare karakter van de sportvoorzieningen.

Fietsen en lopen moet de snelste en makkelijkste manier van vervoer worden in Groningen. Dat stimuleert de gemeente door te investeren in belangrijke fietsroutes tussen wijken en naar de binnenstad. Op drukke fietsroutes maakt de gemeente meer ruimte voor de fietser. Ruim baan voor de fiets en een gastrol voor de auto.

Ook houdt de gemeente hierbij rekening met wensen van ouderen en mensen met een beperking. Hierbij kunt u o.a. denken aan plekken om onderweg tijdens een fiets- of wandeltocht even uit te kunnen rusten.

Tot slot richt Groningen zich voor nieuw in te richten gebieden, zoals Meerstad en het Europapark, op sportlandschappen. Hierbij is sprake van bijvoorbeeld een sporthal in combinatie met een sportieve inrichting van de buitenruimte.

Kwaliteit staat voorop
In de nota “De bewegende Stad” staat de kwaliteit van de speel-en sportvoorzieningen centraal.

Groningen gaat het beschikbare geld vanuit het speelplekkenbeleid, gebiedsgericht werken, stadsontwikkeling en onderhoud sportaccommodaties hiervoor inzetten.
Bij deze aanpak maakt de gemeente zo veel mogelijk gebruik van de wensen van kinderen, jongeren en senioren rondom de inrichting van de openbare ruimte.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Politiek, Sport met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *