Enquête onder Antilliaans-Arubaanse gemeenschap

Stichting Brisa-4881Gemeente betrekt conclusies bij toekomstig beleid

Stichting Brisa, de adviesraad voor de gemeente vanuit de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap in Groningen, heeft een enquête gehouden onder de leden van haar achterban en de instellingen die voor de gemeente Groningen het Antillianenbeleid uitvoeren. Het onderzoeksrapport is door Brisa voorzitter Karen Tromp-Hunte overhandigd aan wethouder Integratie, Jannie Visscher. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van deze groep Stadjers op het gebied van wonen, werk, veiligheid, opvoeding en studie.

Uit de enquête blijkt o.a. dat de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap vooral op de thema’s werk & inkomen en onderwijs behoefte heeft aan advies en informatie. Daarnaast wordt duidelijk dat veel van de geënquêteerden het lastig vinden om de Nederlandse en Antilliaans-Arubaanse wijze van opvoeden van de kinderen te combineren.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Wethouder Integratie Jannie Visscher: “ Het is een mooi initiatief van stichting Brisa om zelf inzicht te willen hebben in de behoeften van de eigen achterban. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen alle betrokken instanties gericht werken aan verbeterde dienstverlening en informatievoorziening voor deze groep Stadjers”.

Uitkomsten
Uit de enquête komt opvallend vaak naar voren dat de geënquêteerden niet bekend zijn met het bestaan en de dienstverlening van maatschappelijke organisaties in stad. 71% van de ondervraagden weet niet dat ze met opvoedvragen terecht kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, de MJD of bij bureau Jeugdzorg. Als het gaat om de geestelijke gezondheid is de GGZ bij 52% van de doelgroep onbekend als hulpverlenende instantie. Daarnaast weten relatief veel Antillianen en Arubanen niet bij welke instantie(s) zij hulp kunnen zoeken als ze problemen hebben bij het vinden of volgen van passend onderwijs.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Politiek met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *