Groningen pakt hotspots overlast aan

Politiepost A-Kwartier-08291,875 miljoen euro voor veiligheid in Stad

Als gevolg van de aangenomen raadsmotie ‘Hotspots overlast’ gaat de gemeente Groningen het komend jaar extra aandacht besteden aan het aanpakken en beheersbaar maken van overlast in een groot aantal wijken.

Het gaat daarbij om het Noorderplantsoen, het Linnaeusplein, De Beren, Hanzeplein, Ebbingekwartier, Oosterhamerikzone, Harmoniecomplex, A-Kwartier, Martinikerkhof, Beijum-Oost. Afhankelijk van de soort overlast zal gecombineerde inzet plaatsvinden van gemeente, politie, straathoekwerk en stadstoezicht. Om vooral de drugscriminaliteit en drugsoverlast tegen te gaan treedt de politie repressief op tegen drugsoverlast en drugspanden. Gerichte controles van coffeeshops op aanwezige handelsvoorraad en leeftijd van bezoekers maken daar onderdeel van uit.

De maatregelen maken onderdeel uit van het Jaarplan Veiligheid Gemeente Groningen 2013. Groningen besteedt dit jaar een bedrag van 1,875 miljoen euro aan activiteiten op het terrein van veiligheid. Burgemeester Peter Rehwinkel: “Wij vinden de uitvoering van alle activiteiten uit ons veiligheidsbeleid van groot belang voor de stad en de wijken. Daarom hebben wij de gemeenteraad voorgesteld om ook voor 2013 deze middelen beschikbaar te stellen. Met het vaststellen van de begroting voor 2013 heeft de raad met hiermee ingestemd. Dat is goed nieuws voor alle Stadjers.”

Samen werken aan veiligheid
De speerpunten uit het Groninger veiligheidsbeleid zijn uitgewerkt in het Jaarplan Veiligheid 2013. Het bevat een overzicht van alle activiteiten waarover de gemeente Groningen afspraken heeft gemaakt met alle betrokken partners. Bij het opstellen van het jaarplan is nauw samengewerkt met de politie en het openbaar ministerie. Burgemeester Rehwinkel: “Kiezen voor veiligheid is belangrijk, ook in financieel moeilijke tijden. Op alle belangrijke terreinen kunnen we blijven doen wat wij nodig achten, of het nu gaat om de aanpak van jeugdgroepen, mensenhandel of buurtbemiddeling.”

Speerpunten veiligheidsbeleid
De speerpunten van het Groninger veiligheidsbeleid staan in de kadernota Veiligheidsbeleid 2011 – 2014 en bestrijken het gehele veiligheidsterrein van veilige wijken en buurten tot en met de aanpak van georganiseerde criminaliteit:

–     Veilige en leefbare wijken en buurten.
­          Veilig opgroeie
­          Veilig uitgaan en veilige evenementen.
­          Veilige thuissituatie: aanpak huiselijk geweld.
­          Veilig winkelgebied en veilige bedrijventerreinen.
­          Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit.
­          Prostitutie.
­          Bestrijding mensenhandel.
­          Aanpak drugscriminaliteit en –overlast.
­          Voorbereiding op rampenbestrijding.

Bron: Gemeente Groningen

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Politiek met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *