Groningen werkt met wijkwethouders

wijkwethouders in groningen-1In Groningen krijgt iedere wijk zijn eigen wethouder. Dit is onderdeel van het gebiedsgerichtwerken waarover afspraken zijn gemaakt in het coalitie-akkoord” Voor de verandering”.Bij het gebiedsgerichtwerken staan initiatieven vanburgers centraal. De gemeentestimuleert en ondersteunt hen hierbij. Hiermee wil de gemeente de leefbaarheid en vitaliteit in de wijken vergroten.

De komen de maanden spreken de wethouders in de wijken met bewoners en andere betrokkenen over de belangrijkste zaken die erspelen. Het college gaat werkende weg deze nieuwe werkwijze opbouwen,om zo te komen tot maatwerk per wijk.

Het college heeft de volgende verdeling van de wethouders over de stad gemaakt. Joost van Keulen is wijkwethouder voor het stadsdeel Centrum. Roeland van der Schaa neemt het stadsdeel OudeWijken onder zijn hoede. Wijkwethouder voor het stadsdeel Zuid wordt TonSchroor, het stadsdeel(Noord)West krijgt PauldeRook. Mattias Gijsbertsen gaat als wijkwethouder in stadsdeel Oost aan de slag.

Aanjager

De wijkwethouders sturen de nieuwe werkwijze in de wijken aan en signaleren specifieke opgaven. Ze zijn aanjageren boegbeelden onderhouden nauw contact met hun wijken. De nieuwe aan pak past in het streven naar een samenleving waarin iedereen mee doet en niemand tussen wal en schip raakt. Omdat te bereiken wil de gemeente makkelijk benaderbaarzijn, goed luisteren en samen met de wijk, bewoners,ondernemers en instellingen,tot activiteiten en initiatieven komen.

De wijken in
De komende maanden brengt het college de gewenste veranderingen opgang en gaat daarvoor de wijken in. De wijkwethouders willen daarbij spreken over de belangrijkste punten van aandacht in de wijk, voor nu en in de toekomst. De wijkwethouders gaan, samen met betrokkenen, actief in de wijk en opzoek naar nieuwe deeën en plannen. Met dit beleid op maat per wijk denkt het college van B&W ook effectiever, efficiënter en directer te kunnen besturen.

Socialeteams
De gemeente zet momenteel socialeteams op in de wijken om de decentralisaties in de zorg ,jeugdzorg en werk in goede banen te leiden. Het gebiedsgerichtwerken sluit hierbij aan; gezamenlijk richten ze zich op het aanbod van collectieve voorzieningen.

Budget
In de begroting voor 2015 is 2,2 miljoen euro gereserveerd voor het gebiedsgericht werken. Daarbinnen hebben de wijkwethouders een eigen budget ter beschikking. Dit is bedoeld om acute problemen op te lossen en initiatieven in de wijken te stimuleren.

Ook in 2016 en daarna blijft Groningen investeren in gebiedsgericht werken.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *