Gronings bod aan minister van Wonen

Gronings Bod-0586De gemeente en de vijf woningcorporaties in de stad vragen minister Blok van Wonen om een korting op de voorgenomen verhuurdersheffing. In het zogeheten Gronings Bod rekenen gemeente en de corporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium en Steelande Wonen voor dat het bieden van ruimte voor investeringen in de woningmarkt de staatskas uiteindelijk meer geld oplevert dan de rechtstreekse heffing die het kabinet nu voorstelt.

Voor elke miljoen euro korting op de verhuurdersheffing, investeren de vijf Groningse woningcorporaties vier miljoen. Om duidelijk te maken dat het daarbij niet gaat om loze beloften, willen de corporaties een prestatiecontract afsluiten met de minister. Het woonakkoord dat vorige maand in de Tweede Kamer werd gesloten biedt de corporaties enige verlichting ten opzichte van de originele plannen van het kabinet, bijvoorbeeld op gebied van de tijdelijke btw-verlaging en de extra ontwikkelruimte voor verduurzamen.

Snoeien
De Groningse corporaties hebben voor de komende vijf jaar een concreet investeringsprogramma van  200 euro miljoen klaar staan, dat door de rechtstreekse verhuurdersheffing zwaar onder druk staat. Zij zien zich genoodzaakt om flink te snoeien in nieuwbouw- en verbeterprojecten in de stad.

Huurverhoging
Als de plannen van het kabinet doorgaan, zullen de vijf corporaties de komende vijf jaar in totaal 90 miljoen euro moeten betalen aan Den Haag. De mogelijkheden om dit bedrag terug te verdienen door middel van extra huurverhoging, zoals in het woonakkoord wordt voorgesteld, zijn in Groningen erg beperkt en zullen pas op zijn vroegst na vijf jaar nieuwe investeringsmogelijkheden bieden.

Prestatiecontract
Omdat van elke geïnvesteerde euro ongeveer de helft (via btw, loonbelasting e.d.) terugvloeit naar de staatskas, zal dit het rijk per saldo uiteindelijk twee keer zoveel opleveren als de korting van 50 miljoen euro. Daarbij zijn effecten zoals het behoud van werkgelegenheid en verbeteren van de leefbaarheid nog niet eens meegerekend. De woningcorporaties bieden minister Blok aan om een prestatiecontract te ondertekenen met concrete afspraken voor de komende vijf jaar.

Investeringsprojecten
Het Gronings Bod is gezamenlijk opgesteld door de gemeente Groningen en de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium en Steelande Wonen. Bij het Bod hoort ook een factsheet, waarin de concrete investeringsprojecten staan benoemd.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Politiek met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *