Inspraak Ring Zuid na de zomervakantie

Trompsingel winter jan 2013-3719Zorgvuldige afstemming met inwoners, ondernemers en instellingen staat voorop.

De inspraakperiode over het Ontwerp Tracébesluit en het bijbehorende Milieueffectrapport (OTB/MER) voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen begint op vrijdag 30 augustus 2013 en duurt tot vrijdag 11 oktober. Dat heeft de stuurgroep Aanpak Ring Zuid besloten.

Het was eerder de bedoeling de inspraakperiode af te ronden voor de zomervakantie. Dat lukt niet, o.a. doordat de afronding van het Milieueffectrapport meer tijd kostte. Hierdoor zou de inspraakperiode grotendeels in de zomervakantie vallen. Die begint in het noorden van het land op 5 juli.

Zorgvuldige afstemming
Inspraak in de zomervakantie vindt de stuurgroep ongewenst, omdat “dit afbreuk doet aan een zorgvuldige afstemming met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.” Dat schrijven de bestuurscolleges van de gemeente en de provincie Groningen in een brief aan respectievelijk de gemeenteraad en Provinciale Staten. De publicatie van het OTB/MER en de inspraakperiode worden nu op 29 augustus officieel aangekondigd in een publicatie in de regionale media en in de Staatscourant. In de loop van de maand september wordt een aantal inspraakbijeenkomsten gehouden.

Inspraak ook over inrichtingsplannen straten en buurten
Behalve over het OTB/MER voor de zuidelijke ringweg gaat de inspraakperiode ook over vier zogenaamde ontwerp inrichtingsplannen. Dat zijn plannen voor de herinrichting van straten en buurten in de omgeving van de ringweg. De resultaten van de inspraak worden verwerkt in het definitieve Tracébesluit, dat de basis vormt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. En ook in definitieve inrichtingsplannen voor de omringende wijken, zoals De Wijert, de omgeving van het Sterrebos, de Rivierenbuurt en Helpman.

Verdere planning
Op dit moment wordt in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Milieu onderzocht welke gevolgen het opschuiven van de inspraakperiode voor het Ontwerp Tracébesluit heeft voor de planning van het Tracébesluit (TB). Voor de uitvoering van werkzaamheden aan de ringweg heeft de vertraging in de besluitvorming geen gevolgen: die staat nog steeds gepland voor de jaren 2015 – 2020.

Bron: Gemeente Groningen
Foto archief: Siebrand Wiegman.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Politiek met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.