Kenniscentrum Aardbevingen

Kenniscentrum Aardbevingen RUG legt de cruciale vragen bloot voor de toekomst van het gaswinningsgebied.

't Zand-4558

In samenwerking met inwoners, overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties heeft het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een kennisagenda ontwikkeld die de meest prangende vragen over het aardbevingsgebied aan de orde stelt. Het gaat hierbij zowel om vragen die op dit moment aan de orde zijn, als om vragen gericht op de toekomst van het gaswinningsgebied. De kennisagenda geeft een overzicht van de grote vraagstukken die in de regio leven. KADO denkt dat het vinden van goede antwoorden essentieel is om veiligheid, gezondheid en vertrouwen te borgen van de inwoners en de regio als geheel. Tom Postmes, coördinator KADO en hoogleraar Sociale Psychologie, spreekt vandaag met leden van de Tweede Kamer tijdens hun werkbezoek aan Groningen en zal hen de agenda aanbieden.

Persconf Min Kamp Loppersum-4740De Kennisagenda is een initiatief van KADO, onderdeel van Sustainable Society, één van de speerpunten van de Rijksuniversiteit Groningen. KADO is anderhalf jaar geleden opgericht om de betrokkenheid van wetenschappers uit alle disciplines bij de gaswinningsproblematiek inzichtelijk te maken. De RUG biedt de onafhankelijke, wetenschappelijke kennis die nodig is in dit debat. KADO brengt onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen, om te werken aan de (maatschappelijke) uitdagingen die voortkomen uit de aardbevingen in Noord-Nederland.

De wens om een kennisagenda te ontwikkelen, komt voort uit het sterke gevoel dat er sprake is van scheefgroei: er is heel veel aandacht voor de toekomst van de gaswinning, maar veel te weinig voor de toekomst van het gaswinningsgebied. Juist een onafhankelijke instelling als de universiteit kan nieuwe vragen aan het licht brengen die de direct betrokken organisaties zelf niet zo snel op de agenda zullen plaatsen. Tientallen miljoenen euro’s worden besteed aan onderzoek over wat zich onder de grond afspeelt, maar wat zich bovengronds afspeelt wordt mondjesmaat onderzocht. Het gevolg hiervan is dat omvang van de gevolgen van de gaswinning onzichtbaar en onbekend blijven. Het gevolg is dus ook dat de toekomst van een groot deel van de regio op de tocht staat.

Foto’s: Archief Siebrand Wiegman

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Wetenschap met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.