Kunstwerk symbool voor Groningen als Groente Stad van Nederland

De drie groenpaviljoens op stadsbalkon voor het Hoofdstation zijn het symbool voor Groningen als de Groenste Stad van Nederland.  De gemeente wil door middel van diverse activiteiten en projecten de aandacht van bewoners, organisaties en bedrijven vestigen op de bijzondere natuurlijke kwaliteiten van de stad en iedereen daar ook actief bij betrekken en van laten profiteren. De groene paviljoens zijn daar een kunstzinnige uiting van.

Het groeikunstwerk op het Stadsbalkon is op verzoek van de gemeente ontworpen door kunstenaar Merijn Vrij (1971). Hij houdt zich bezig met kunst en vormgeving in de openbare ruimte. Zijn team zal de groenpaviljoens onderhouden in samenwerking met Reclassering Nederland, iederz en ‘groene’ Stadjers. In al zijn werk is natuur aanwezig, als inspiratiebron en materiaal, als ook groei. Licht, kracht en beweging zijn terug-kerende thema’s. De plaatsing van de paviljoens op één van de meest versteende plekken van de stad is dan ook een echte uitdaging geweest.

De plaats van de paviljoens op het Stadsbalkon is bewust gekozen omdat het een knooppunt is van trein- en busreizigers, fietsers en voetgangers. Het voorplein van het Station is de entree van de stad. De paviljoens liggen dan ook in de loopverbindingen.

Groningen heeft de titel Groenste Stad van Nederland in september 2013 verworven doordat de stad een hoogwaardige leefomgeving realiseert en een zorgvuldige relatie heeft met het landschap en de natuur in de Ommelanden. De stad is voor veel bewoners een inspirerende plek geworden van biodiversiteit. Steeds meer mensen doen mee aan groenparticipatie en specifiek wanneer het gaat om moestuinieren. De stad heeft dat bereikt door sinds decennia een integraal ruimtelijk ontwikkelingsbeleid te voeren. Dit samen met een consequent op ecologische kwaliteit gebaseerde uitvoering en beheer. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben dat beleid decennialang ruimte gegeven en er kritisch op toegezien. De titel Groenste Stad is behaald door continuïteit in beleid en uitvoering, maar ook door mensen met een groen hart voor natuur in de stad de ruimte te geven.

De paviljoens blijven staan tot 10 september, dan wordt in Groningen de Nationale Groendag gehouden, waar de groenste stad van 2014 gekozen zal worden.

Wethouder Roeland van der Schaaf zal de Groenpaviljoens morgen vrijdag 18 juli officieel in gebruik nemen. Groningen is de Groenste Stad van Nederland.

Foto’s: FocusGroningen

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *