Nieuwe koers Groninger Forum

GF_EXTERIEUR_MET_PLEIN (c) NL ArchitectsVandaag, woensdag 3 juli, heeft Dirk Nijdam in het Stadhuis van Groningen de plannen gepresenteerd voor een nieuwe koers van het Groninger Forum. Nijdam is half april door wethouder Dig Istha en de Raad van Toezicht van het Forum aangesteld als Algemeen directeur a.i. van het Groninger Forum. Hij heeft in drie maanden het Groninger Forum op een drietal punten onder de loep genomen: organisatie, draagvlak en marketing. 

Belangrijkste conclusies
De huidige Forumorganisatie maakt te veel programma’s en projecten voor de tijdelijke locatie aan het Hereplein en doet dit met te weinig focus. Hierdoor schiet de ontwikkeling van de plannen voor 2017 en verder te kort en worden er te weinig middelen gereserveerd voor de nabije toekomst. Het weinig concrete beeld dat is ontstaan, is slecht voor het draagvlak onder de Stadjers. Bovendien wordt nu een te kleine doelgroep bediend.

In de vernieuwde aanpak staat een kleinere organisatie centraal, die bezig gaat met de invulling van het Forum 2017 en verder. In 2017 moet de organisatie financieel sterk zijn en een herkenbaar profiel hebben. Het Forum wordt een publieksinstelling met de focus op het NU, waarin (populaire) beeldcultuur centraal staat. Het komend jaar wordt dit uitgewerkt, worden nieuwe partners gezocht en bestaande partnerships aangepast aan de nieuwe thematiek.

Nieuwe koers tot 2017
De conclusies leiden tot een aantal gerichte ingrepen. Een reorganisatie moet de organisatie lean and mean maken. En de horeca aan het Hereplein wordt uitbesteed aan een commerciële partner. Met deze veranderingen ontstaat een organisatie die ongeveer 30% kleiner is dan de huidige en moet door kostenbesparing een stevige financiële basis worden gevormd voor de periode na de opening in 2017.

Voor de inhoudelijke koers betekent dit dat er vanaf 1 januari 2014 circa 50% minder geprogrammeerd gaat worden. Wat blijft bestaan, is de reguliere filmprogrammering, de documentaireprogrammering en een aantal sterke filmfestivals. Daarnaast presenteert het Forum tot 2017 maximaal acht debatten per jaar. Samenwerkingen en educatieve programma’s met strategische partners zoals RUG, Hanze Hogeschool en bijvoorbeeld Gasterra en Gasunie worden onverkort voortgezet. Het Medialab krijgt een meer ondersteunende rol en gaat niet meer zelfstandig projecten opzetten.

Vernieuwd Forumconcept: NU
Ook voor de ontwikkeling van de inhoud, het concept van het Groninger Forum, gaat op een andere manier gewerkt worden. Het Forum moet een publieksinstelling worden, geen kunstinstelling. Samenwerking met (externe) partners wordt praktisch ingevuld, beide partijen moeten er beter van worden. De rol van geschiedenis is niet langer dragend voor het concept. Het Forum gaat samenwerken met meer en andere partners met wie een thematische verbinding kan worden gevonden. Niet alles wordt vastgelegd: 10% van de programmering blijft open voor ideeën van derden.

In het vernieuwde concept draait het in het Groninger Forum om het NU, om wat mensen nu bezighoudt. De actualiteit wordt tastbaar gemaakt voor een breed publiek. Dus nieuws, wetenschap, popidolen, sporthelden en programma’s rond grote (inter)nationale evenementen. Populaire onderwerpen, met diepgang gebracht. De exposities laten zien wat het Forum is. De vele functies in het gebouw, zoals bibliotheek, filmtheater, debat, ondersteunen deze programmering.

Commercie in het Forum
Om een structureel gezonde bedrijfsvoering te krijgen zal de Forumorganisatie met een meer commerciële blik moeten gaan kijken. Zo zal er samenwerking gezocht worden met een commerciële horecapartner voor onder meer een grand café en een uniek restaurant op de bovenste verdieping, een skylounge met schitterend uitzicht over de historische binnenstad van Groningen. Ook wordt gekeken naar de indeling van het gebouw, om maximale flexibiliteit voor verhuur te creëren. Het Forum moet een toplocatie worden voor congressen, vergaderingen en andere partijen. Op de begane grond komt de VVV, die naast de eigen collectie het Forumassortiment kan verkopen. Nieuwe Forumpartners moeten baat hebben bij het Forum en omgekeerd. Dit laatste kan doordat deze partners bijvoorbeeld garant staan voor meer (betalende) bezoekers aan het gebouw of omdat ze tegen gangbaar tarief vierkante meters afnemen dan wel dat ze op andere wijze financieel of inhoudelijk bijdragen aan de exploitatie van het Forum.

Foto: Siebrand Wiegman
Artist impression: Gemeente Groningen
Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Politiek met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.