Nieuwe regels voor opvang dak- en thuislozen

Dakloos-2409 Het college van B&W van Groningen heeft het Regionaal Kompas “Actief onder dak” 2014-2017 vastgesteld. Binnen dit kompas zijn regionale afspraken gemaakt over de aanpak van maatschappelijke opvang, de verslavingszorg en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) voor alle Groninger gemeenten. Het nieuwe programma richt zich meer dan voorheen op mensen met meervoudige problemen, die onvoldoende zelfredzaam zijn en veelal zelf niet om hulp vragen. 

Het Regionaal Kompas is op een integrale wijze voorbereid waarbij intensief is samengewerkt met alle Groninger gemeenten, uitvoeringsinstellingen en diverse kwetsbare inwoners uit de provincie Groningen. Vorig jaar zijn rondetafelgesprekken gevoerd met verslaafden, ex-gedetineerden, psychiatrisch patiënten en dak-en thuislozen uit stad en ommelanden. Deze gesprekken zijn als basis gebruikt bij het opstellen van het Regionaal Kompas. Het resultaat is een breedgedragen Regionaal Kompas met extra aandacht voor activering, participatie en de eigen kracht en inzet van kwetsbare inwoners.

 

 

Vernieuwde aanpak
Het is de bedoeling dat bij kwetsbare burgers wordt gekeken of een lichte vorm van ondersteuning van het sociale netwerk of een lokaal sociaal team kan zorgen voor het oplossen van problemen. Hierbij ligt de focus op die mensen die gelijktijdig meerdere problemen op meerdere terreinen hebben zoals werkloosheid, financiën, verslaving en geestelijke gezondheid (multi-problematiek).

Gevolg hiervan is dat de inzet van zware vormen van hulpverlening minder vaak nodig is. Door deze laagdrempelige en lokale aanpak kunnen de Groninger gemeenten voorkomen dat kwetsbare burgers te snel in de hulpverlening belanden. Bij de vaststelling van het beleid is rekening gehouden met veranderingen in de sociale wetgeving waarbij de gemeente o.a. verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook gaat Groningen de aanpak rondom dak-en thuislozen de komende jaren meer integreren in een algemene aanpak rondom kwetsbare inwoners in stad. De gemeente noemt dit inclusief beleid.

Foto’s: Siebrand Wiegman
Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Politiek met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *