Nieuwe stappen in herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

Deze week zijn twee belangrijke stappen in het herindelingsproces van Groningen, Haren en Ten Boer gezet. Het college van Gedeputeerde Staten stelde de voordracht aan Provinciale Staten tot vaststelling van het herindelingsadvies vast en de colleges van Groningen en Ten Boer ondertekenden een personeelsconvenant, samen met Marga Kool als verbindingspersoon voor de gemeente Haren. 

Tegen het provinciale plannen werden 1.127 zienswijzen ingediend, waarvan er 950 uit Haren kwamen. Zo’n zestig procent daarvan was negatief over de voorgestelde fusie. Het ging vooral om inwoners van Haren die vinden dat er geen draagvlak is voor een fusie.

Het provinciebestuur zet ondanks de zienswijzen, de fusie door. Haren is volgens het bestuur niet financieel niet krachtig genoeg om op eigen benen te staan.  Het advies komt op 1 februari aan de orde tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Na goedkeuring door de Provinciale Staten moet uiteindelijk de Tweede en Eerste Kamer over de fusieplannen besluiten.

Naast Patrick Brouns en Henk Staghouwer waren burgemeester Peter den Oudsten van Groningen en burgemeester André Nadort van Ten Boer aanwezig. Ook Marga Kool was aanwezig. Zij is door de provincie verzocht op te treden om de belangen van inwoners en ambtenaren te verwerken in het herindelingsproces omreden dat de gemeente Haren vooralsnog niet wil meewerken aan het herindelingsproces. 

Na behandeling en vaststelling door Provinciale Staten wordt het document gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De definitieve besluitvorming over de herindeling vindt plaats in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Politiek met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *