Ontwerp Zuidelijke Ringweg verrijking voor Groningen

Zuidelijke Ringweg-8712In opdracht van de gemeenteraad heeft ir. Hans Blom een expert opinion uitgevoerd naar de plannen voor de Zuidelijke Ringweg. Naast zijn belangrijkste advies om nog eens goed naar de voorgestelde maximumsnelheid van 80 km per uur te kijken geeft dhr. Blom aan nog eens goed naar het verkeersontwerp van het Julianaplein te kijken want dat kan beter. Een niet onbelangrijk onderdeel ligt bij de werkgevers om plannen te maken voor auto reductie, een open werkveld voor werkgevers.  Verder adviseert de expert de hoeveelheid ruimte in jaren in het mobiliteitsplan nog eens te toetsen. Wanneer een eventueel lagere snelheid op delen van het tracé mogelijkheden oplevert om detailkwesties aan te pakken, dan verdient dat nader onderzoek. Overigens is de heer Blom van mening dat de plannen voor de Zuidelijke Ringweg de stad op veel onderdelen verrijking bieden. Vooral de ‘deksels’ op de ring noemt hij een pareltje aan de Groningse kroon. Het rapport levert input voor het debat morgen in de raadscommissie Beheer & Verkeer. Raadsleden kunnen dan zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp-tracébesluit Zuidelijke Ringweg.

De aanpak van de Zuidelijk Ringweg betreft een forse ingreep met grote gevolgen voor de stad en de omliggende wijken. Daarom had de raad er behoefte aan om ‘vreemde ogen’ naar de plannen te laten kijken. Dhr. Blom heeft zich in korte tijd verdiept in de plannen, heeft documenten bestudeerd, gesprekken gevoerd met betrokkenen en de huidige situatie ter plekke bekeken. Ook heeft hij vertegenwoordigers van de omliggende woonwijken gehoord om van hen te vernemen wat hun voornaamste opmerkingen over de plannen zijn.

Een eventueel lagere snelheid op delen van de Zuidelijke Ringweg biedt mogelijk kansen om detailkwesties in het ontwerp aan te pakken, aldus dhr. Blom. Daarbij worden specifiek de verbindingsweg Maaslaan, de Vondellaan en de Hereweg genoemd. Ook vraagt dhr. Blom, die ervaring heeft met grote verkeersprojecten en eerder lid was van de gunningsadviescommissie bij de A2 in Maastricht (ondertunneling), aandacht voor de voorstellen die stadjer Arthur Kamminga heeft gedaan voor de bovengenoemde drie straten. In hoofdlijnen gaat het om het eventueel wel realiseren van een op- en afrit bij de Hereweg (dit zou misschien de verbindingsweg Maaslaan overbodig kunnen maken) en de Vondellaan tussen de op- en afritten naar de ringweg af te sluiten. De voorgestelde situatie van de hoofdwegenstructuur in Helpman noemt de heer Blom acceptabel, deze is te vergelijken met drukte op andere wegen in de stad.

Foto’s: Siebrand Wiegman

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Politiek met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *