Raadscommissies vergaderen over ‘Oostzijde’ en Stadstoezicht

Stadhuis-0813Op dinsdag 14 januari om 19:30 vergadert de raadscommissie Ruimte en Wonen. Woensdag 15 januari vergadert om 13:00 de commissie Financiën en Veiligheid. De vergaderingen zijn openbaar en ook live te volgen via de gemeente site.

Ruimte en Wonen
Er is en wordt veel gesloopt en gebouwd aan de Grote Markt Oostzijde. De raad gaf eerder middels een motie aan regelmatig geïnformeerd te willen worden over de economische effecten van dit grootschalige project. De jaarlijkse actualisatie van de bouw- en grond exploitatie staat deze week op de agenda van de commissie. Gekeken wordt of het project financieel volgens planning verloopt en wat de risico’s en kansen zijn voor de komende periode.

Verder staat er een initiatiefvoorstel van het CDA op de agenda over mantelzorgwoningen. Het voorstel richt zich erop het plaatsen van mantelzorgwoningen te vergemakkelijken. Zodat degene die zorg ontvangt dichtbij en langer in een vertrouwde omgeving kan wonen. Het CDA vraagt het college te onderzoeken of mantelzorgwoningen kleiner dan 100m2 in de toekomst een ontheffing kunnen krijgen van de vergunningsplicht.

Financiën en Veiligheid
Het verbeterplan voor de afdeling Stadstoezicht staat op de agenda bij Financiën en veiligheid. De gemeenteraad besprak in oktober 2013 het onderzoek van bureau KPMG naar de problemen die ontstonden bij vorming van de afdeling Stadstoezicht. De raad uitte zorgen over de financiële situatie van Stadstoezicht. Ook vroeg hij zich af of de risico’s voldoende in beeld zijn en of de aanvullend beschikbaar gestelde middelen afdoende zouden zijn. Daarop is een verbeterplan toegezegd door het college van B&W.

Op verzoek van GroenLinks is tevens een brief over de voortgang van het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente geagendeerd.

Foto: Archief Siebrand Wiegman

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Politiek met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *