Rehwinkel handelde juist bij Project X volgens B&W

Raadsvergadering Gron. crisis-0317Diverse ambtenaren van de gemeente Groningen zijn vóór, tijdens en na Project X in Haren ingezet om de buurgemeente Haren te ondersteunen. Dat antwoordt het college van B&W op vragen van de SP in de gemeenteraad over de ongeregeldheden in Haren op 21 en 22 september vorig jaar.

Het college van B&W wil het beeld recht zetten dat in de media is ontstaan over het al dan niet geven van burenhulp aan Haren. Er was hulp, zeggen B&W. “De hulp heeft onder meer bestaan uit advisering door de ambtenaren rampenbestrijding en openbare orde en veiligheid, ondersteuning door een tiental communicatiemedewerkers, inzet van medewerkers en materieel van de Milieudienst, een vervanging voor de gemeentesecretaris van Haren en de inzet van het actieteam nazorg van de gemeente Groningen.”

Veiligheidsregio
B&W zeggen dat er ook vanuit de Veiligheidsregio contacten zijn geweest en ondersteuning is aangeboden aan de gemeente Haren. Donderdag 20 september is er vanuit de Veiligheidsregio, waar burgemeester Rehwinkel voorzitter van is, ondersteuning toegezegd aan de plaatsvervangend korpschef van de politie. “Verschillende communicatiemensen vanuit de brandweer, politie en gemeente hebben in de dagen voor de rellen contact en afstemming met elkaar gehad en onder andere als sparringpartner gefingeerd voor de beleidsadviseur communicatie bij de gemeente Haren.”

Feestgangers
In het antwoord op de raadsvragen zeggen B&W van Groningen dat burgemeester Rehwinkel het niet eens is met de conclusie van de commissie-Cohen is dat het besluit om alleen goedwillende feestgangers naar Groningen te laten vertrekken ongelukkig en onbehulpzaam was. Groningen had vrijdagochtend 21 september Haren aangeboden om bezoekers van Haren met de bus naar Groningen te vervoeren. Toen was de verwachting nog dat feestgangers met goede bedoelingen naar Haren zouden komen, aldus B&W. “Deze bezoekers zouden qua aantallen gemakkelijk op kunnen gaan in het uitgangsleven in de binnenstad van Groningen.” Aan het begin van de vrijdagavond zijn zo honderden bezoekers met de bus naar Groningen vervoerd.

Politiecapaciteit
Maar toen de sfeer ’s avonds veranderde moest er volgens het Groninger college een nieuwe afweging komen. Burgemeester Rehwinkel wilde niet het risico nemen de rellen van Haren naar Groningen te verplaatsen terwijl vrijwel alle politie in Haren zat. “De beschikbare politiecapaciteit in Groningen was op dat moment minimaal”, aldus B&W.

Relschoppers
“De burgemeester vond het onverantwoord om relschoppers naar Groningen te laten vervoeren terwijl er in Groningen onvoldoende politie aanwezig was om deze groep op te vangen”, zegt het college. “De burgemeester is primair verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid van de gemeente Groningen. Indien de relschoppers naar Groningen waren vervoerd, had hij de veiligheid in de stad Groningen niet kunnen garanderen.”

Foto: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *