Vorig jaar € 2,6 miljoen besteed i.v.m. bodemdaling door aardgaswinning

't Zand-4558De Commissie Bodemdaling heeft in 2015 een bedrag van € 2.637.593,- toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op € 206 miljoen. 

Jaarverslag
Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag over 2015 van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning. Deze Commissie beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De instelling van de Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.

Schade
't Zand-4565De Commissie heeft in het verslagjaar 24 verzoeken om schadevergoeding ontvangen. Het toegekende bedrag van ruim € 2,6 miljoen is in hoofdzaak besteed aan de bouw van een gemaal en sluis bij Usquert en aan de exploitatie van 16 bodemdalingsobjecten. Verder zijn bedragen besteed aan onderzoek, voorbereiding en uitvoering van bodemdalingsmaatregelen in opdracht van de waterschappen in Groningen.

Overeenkomst
Van het in de bodemdalingsovereenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag van € 855 miljoen op prijspeil 2015, is na aftrek van toezeggingen en reserveringen nog € 467,- miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag van € 50 miljoen op prijspeil 2015, is thans nog € 36 miljoen beschikbaar.

Foto’s: Archief Siebran

Dit bericht is geplaatst in Achtergrond, Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *